Tháng: Tháng Hai 2019

Cân bằng tính thô mộc và tinh tế

Cân bằng tính thô mộc và tinh tế

Kết nối lại với một lối sống đơn giản hơn trong một không đầy ấn tượng và khuấy động tâm hồn.     Bảng màu Thô Mộc là một trong ba trong Bộ sưu tập màu của Jotun năm 2019. Màu đất ấm áp, màu […]

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC 2019: BẢNG MÀU TINH TẾ

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC 2019: BẢNG MÀU TINH TẾ

7629 Antique Green   Để minh họa cách kết hợp màu sắc khác nhau có thể truyền tải các bản sắc khác nhau, chúng tôi đã chia ra thành 3 chủ đề màu riêng biệt trong bộ sư tập màu sắc này. Mỗi chủ đề […]

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC 2019: BẢNG MÀU NHẸ NHÀNG

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC 2019: BẢNG MÀU NHẸ NHÀNG

Để minh họa cách kết hợp màu sắc khác nhau có thể truyền tải các bản sắc khác nhau, chúng tôi đã chia ra thành 3 chủ đề màu riêng biệt trong bộ sưu tập màu sắc này. Mỗi chủ đề thể hiện một tư […]

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC 2019: CÁ TÍNH

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC 2019: CÁ TÍNH

Cover image: JOTUN 12083 Devine   Cuộc sống như vòng quay thời gian chuyển động nhanh và liên tục. Hàng triệu điều xảy ra mỗi ngày làm thay đổi cách chúng ta suy nghĩ và cảm nhận nhanh chóng. Ngôi nhà lại là một điều […]